Bij de time-trials zal een start-interval van 30 seconden aangehouden worden tussen de individuele ploegen. Ploegen zullen weggestart worden in baan 1. Ploegen zullen aangeroepen worden vanaf de starttoren door de voorstart waarna een ploeg in vliegende start door de 100m zal gaan. Bij doorkomst van de 100m zal een startssignaal gegeven worden middels een geluids- en visueel signaal (vlag).

Tijdens de time-trial zal baan 0 als voordeelbaan bestempeld zijn. Hierin mag een ploeg zich dus niet begeven. Indien dit toch gebeurd zal deze door een Kamprechter aangeroepen worden baan 0 te verlaten.

De kamprechters zullen langs de baan op elke 400m in een boot in baan 3 liggen om zo te constateren of er zich onregelmatigheden voordoen tijdens de race. De kamprechter hanteert hierin onder andere art. 53 van het RvR.

Ploegen worden hierbij nogmaals opgeroepen (conform art. 53.5) om ruimschoots voordat er mogelijke hinder verzaakt wordt ten nadele van de snellere ploeg uit te wijken. Het uitwijken dient naar baan 2 te gebeuren.

Mocht een ploeg omslaan tijdens de race, zal deze door een motorboot zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan verwijderen. De roei(st)er zal zo snel mogelijk naar de vlotten worden gebracht, de boot zal aan de kant neergelegd worden en op een later moment naar de vlotten gebracht worden.