bosbaan voorjaarsregatta

Bepalingen

Bepalingen

 

Wedstrijdreglement: Reglement voor Roeiwedstrijden.

Algemeen

1. Boord-aan-boordwedstrijd over 2000 m op een 6-ploegenbaan.

2. Wedstrijdleiding: mej. M. van Vliet, dhr. R.Y. van den Brink en dhr. P. Erades, e-mail: wedstrijdleiding@voorjaarsregatta.nl.

Hoofd van de Jury: dhr. S.M. Nieberg

Veiligheidscoördinator: mej. I. Koekkoek

3. Inschrijving: tot dinsdag 11 april 2023, 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma.

4. Inschrijven is mogelijk tot aan sluiting inschrijvingen. Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd.

5. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concept tijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concept tijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. In het geval van time trials worden alle bijschrijvingen geaccepteerd, zolang het aantal geplande finales niet toeneemt. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om omwille van het tijdschema bijschrijvingen alsnog te weigeren.

6. Inschrijfgeld:

Nummer
Skiff € 34,50
Twee € 45,00
Vier € 60,00
Acht € 78,00

 7. Betalen voor vrijdag 14 april 2023 18:00 uur op NL85ABNA0497840278 t.n.v. R.S.V.U. ‘Okeanos’ te Amsterdam o.v.v. Startgeld BVR 2023 en verenigingsnaam.

8. Publicatie tijdschema: dinsdag 11 april 2023, 22.00 uur.

9. Loting: donderdag 13 april 2023, 20:00 uur te Amsterdam.

10. Wedstrijdnummers worden geannuleerd bij minder dan 4 inschrijvingen. Velden worden alleen samengevoegd indien expliciet in het RvR of deze bepalingen vermeld.

11. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in principe niet gehonoreerd.

12. Dubbel bootgebruik en dubbel starten geschiedt op eigen risico en wordt dus niet door de wedstrijdleiding gefaciliteerd.

13. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB aangehouden. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend.

14. Indien niet anders bepaald worden alle voorwedstrijden boord-aan-boord verroeid, tenzij het tijdschema dit niet toelaat. In dat geval kan de wedstrijdleiding besluiten voorwedstrijden als time-trials per veld te verroeien. Er wordt hierbij uitgegaan van het volgende tijdschema:

Zaterdag Zondag
Starttijd 08:00 08:00
Eindtijd 18:00 18:00
Startinterval 5 minuten 5 minuten
Pauze 1,5 uur 1,5 uur
Effective wedstrijdtijd 8,5 uur 8,5 uur

15. In het geval van time-trials als voorwedstrijden, plaatsen de zes snelste ploegen van het veld zich voor de A-finale. Er worden geen B-finales verroeid.

16. In het geval van voorwedstrijden, wordt de finale-indeling conform artikel 35.7 van het RvR gehanteerd (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden).

17. Op basis van het Fairnessprotocol 2023 Bosbaan kan er afgeweken worden van de planning. De finale-indeling is voor dit geval in dit protocol beschreven.

18. Alle ploegen dienen zich te houden aan verkeersregels die gelden op de wedstrijdbaan, zie: Wedstrijdbaan en verkeersregels.

19. De wedstrijdleiding behoud zich het recht voor een tijdstraf van 5 seconden uit te delen bij het overtreden van de vaarregels voor, tijdens of na de race.

20. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.

21. Alle winnaars ontvangen een BVR-blik.

Bepalingen voor junioren roeiers

22. De velden Jun16 1x en Jun18 1x zijn kwalificatiewedstrijden voor het NK Klein. De voorwedstrijden worden verroeid als time-trial gevolgd door boord-aan-boord finales en herkansingen:

Positie time-trails Volgende ronde
1-6 A-finale
7-12 B-finale
13-18 C-finale
19-30 2x herkansingen
31 en later F-finale enz.

Zie voor details het volledige promotieschema.

23. Op basis van de uitslag van de finales wordt een ranking samengesteld ten behoeve van plaatsing op het NK Klein. Uitslagen worden als volgt gesorteerd:

a. In de volgorde van de finales op positie;

b. Voor herkansingen wordt eerst gesorteerd op positie en vervolgens op tijd (bijv. snelste nr. 1 => 19de, langzaamste nr. 1 => 20ste). De organisatie van het NK Klein bepaalt vervolgens op basis van deze ranking welke ploegen er worden toegelaten tot het NK. Zie het volledige promotieschema.

24. Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype.

25. Dubbel starten tussen het Junioren Instroom Klassement (JIK) en de kwalificatiewedstrijden voor het NK Klein is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid & privacy

26. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijden aan lijf of goed geleden

27. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijden geschiedt op eigen risico.

28. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De wedstrijdorganisatie werkt samen met Time-Team Regatta Systems om onder andere de liveresultaten via onze website en de sociale mediakanalen te ontsluiten.