CALCO voorjaarsregatta

Bepalingen

Bepalingen

 

De wedstrijden worden gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden.

Algemeen

  1. Boord-aan-boordwedstrijd op de Bosbaan te Amstelveen over 2000 m op een rechte, geballiseerde zes-ploegenbaan.

2. Wedstrijdleiding: dhr. R.Y. van den Brink, mej. B. Oelderik en mej. F. Slabbekoorn, e-mail: wedstrijdleiding@voorjaarsregatta.nl

        Hoofd van de Jury: dhr. S.M. Nieberg / dhr. J.A. Beuks

        Veiligheidscoördinator: mej. I. Cauwels

3. Inschrijving is mogelijk tot aan de sluiting inschrijving op dinsdag 9 april 2024, 18:00 uur via het KNRB-inschrijfprogramma. Alle inschrijvingen worden in principe geaccepteerd, tenzij het tijdschema niet toereikend is.

4. Bijschrijven na sluiting inschrijvingen is mogelijk tot aan het moment van loting. Tussen sluiting inschrijvingen en de publicatie van het concept tijdschema worden er geen bijschrijvingen geaccepteerd. Na de publicatie van het concept tijdschema worden in het geval van voorwedstrijden bijschrijvingen alleen geaccepteerd indien het aantal voorwedstrijden niet toeneemt. Na aanvang van de loting vergadering (donderdag 11 april 2024, 20.00 uur) worden bijschrijvingen alleen geaccepteerd na toestemming van de wedstrijdleiding en een schriftelijk akkoord van alle deelnemende verenigingen in het veld.

5. Inschrijfgeld:

Nummer Startgeld CVR
Skiff € 39,00
Twee € 52,00
Vier € 72,50
Acht € 83,00

6. Betalingen dienen te zijn ontvangen vóór vrijdag 12 april 2024 18:00 uur op NL85ABNA0497840278 t.n.v. R.S.V.U. ‘Okeanos’ te Amsterdam o.v.v. Startgeld CVR 2024 en verenigingsnaam.

7. Bij terugtrekking na de sluiting van inschrijvingen blijft het inschrijfgeld verschuldigd. Op terugtrekking na loting staat een boete, de hoogte van het verschuldigde boetebedrag wordt uitgevoerd conform RvR artikel 31. Wanneer men zich daarbij beroept op een acuut ziektegeval, kan men in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze boete.

8. Publicatie voorlopig tijdschema: dinsdag 9 april 2024, 22.00 uur.

9. Loting vindt plaats op donderdag 11 april 2024, 20:00 uur te Utrecht.

10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om wedstrijdnummers te annuleren of samen te voegen bij minder dan 4 inschrijvingen. Bij minder dan 4 inschrijvingen in het Gevorderde-veld of het Gevorderde B-veld, worden deze weer samengevoegd, conform wijziginguitvoeringsregelement RvR.

11. Verzoeken van verenigingen om extra velden aan het programma toe te voegen worden in 2024 in principe niet gehonoreerd.

12. Botenweging zal worden toegepast conform bepalingen RvR. Op vrijdag 10 april zal de wedstrijdorganisatie een beperkte tijdsframe beschikbaar stellen voor het proef wegen van de boten. Dit zal daags voor de wedstrijd worden gepubliceerd.

13. Dubbel gebruik van boten en dubbel starten geschiedt op eigen risico en wordt dus niet door de wedstrijdleiding gefaciliteerd.

14. Bij indeling van het blokschema is het standaardprogramma voor tweedaagse roeiwedstrijden van de KNRB aangehouden. Het programma zoals vermeld in het KNRB Inschrijfprogramma is leidend.

15. Indien niet anders bepaald worden alle voorwedstrijden boord-aan-boord verroeid, tenzij het tijdschema of het fairness protocol dit niet toelaat. In dat geval kan de wedstrijdleiding besluiten voorwedstrijden als time-trials per veld te verroeien. Er wordt hierbij uitgegaan van het volgende tijdschema:

Zaterdag Zondag
Starttijd 09:00 09:00
Eindtijd 18:00 18:00
Startinterval (heats) 5 minuten 5 minuten
Pauze 1,5 uur 1,5 uur
Effective wedstrijdtijd 8,5 uur 8,5 uur

16. In het geval van time-trials als voorwedstrijden, plaatsen de zes snelste ploegen van het veld zich voor de A-finale.

17. Voor velden met 6 of minder ploegen vindt een directe finale plaats.

18. In het geval van voorwedstrijden, wordt de finale-indeling conform artikel 35.8 van het RvR gehanteerd (winnaars van de voorwedstrijden worden op de middelste boeien geloot, eventuele geplaatste nummers 2 en 3 worden daaromheen geloot. Bij het loten om de (middelste) boeien wordt geen rekening gehouden met geroeide tijden.

19. Op basis van een door het bestuur goedgekeurd fairness protocol 2024 kan hiervan worden afgeweken. De finale-indeling is dan in dit protocol beschreven. Een toelichting op dit fairness protocol vindt u hier.

20. Alle ploegen dienen zich te houden aan verkeersregels die gelden op de wedstrijdbaan, zie: Wedstrijdbaan en verkeersregels. Omwille van fairness kunnen de vaarregels nog wijzigen. Alle ploegen worden geacht om kort voor de wedstrijd de geldende vaarregels nogmaals te bestuderen.

21. De wedstrijdleiding behoudt zich bij time trials het recht voor een tijdstraf van 5 seconden uit te delen bij het overtreden van de vaarregels voor, tijdens of na de race.

22. Prijsuitreiking is steeds zoveel mogelijk direct na afloop van de heat/finale aan het erevlot.

23. Alle winnaars ontvangen een CVR-blik.

Specifieke bepalingen voor junioren roeiers t.b.v. voorrondes NK Klein

24. De velden Jun16 1x en Jun18 1x zijn kwalificatiewedstrijden voor het NK Klein. De voorwedstrijden worden verroeid als time-trial gevolgd door boord-aan-boord finales en herkansingen:

Positie time-trails Volgende ronde
1-6 A-finale
7-12 B-finale
13-18 C-finale
19-30 2x herkansingen
31 en later F-finale enz.

25. Op basis van de uitslag van de finales wordt een ranking samengesteld ten behoeve van plaatsing op het NK Klein. Uitslagen worden als volgt gesorteerd:

  1.         a. In de volgorde van de finales op positie;
  2.         b. Voor herkansingen wordt eerst gesorteerd op positie en vervolgens op tijd (bijv. snelste nr. 1 => 19de, langzaamste nr. 1 => 20ste). 

De organisatie van het NK Klein bepaalt vervolgens op basis van deze ranking welke ploegen er worden toegelaten tot het NK. Zie het volledige promotieschema.

26. Jongens kunnen boten delen met meisjes voor hetzelfde boottype.

Aansprakelijkheid & privacy

27. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade van bezoekers, deelnemers of exposanten aan de wedstrijd aan lijf of goed geleden.

28. Het deelnemen aan en bezoeken van de wedstrijd geschiedt op eigen risico.

29. Bij aankomst op het wedstrijdterrein accepteert de bezoeker of deelnemer dat hij of zij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt. De wedstrijdorganisatie werkt samen met Time-Team Regatta Systems en de Proteus Live Video Commissie om onder andere de livestream en resultaten via onze website, Youtube en de sociale mediakanalen te ontsluiten.