CALCO voorjaarsregatta

vaarregels

Vaarregels op de bosbaan

In overeenstemming met de andere Bosbaanwedstrijden zal er normaal gesproken gedurende de wedstrijd worden gestart op baan 1 tot en met 6. Afhankelijk van de inschrijvingen voorafgaand aan de wedstrijd en weersomstandigheden tijdens de wedstrijd kan besloten worden de baan anders in te delen. Indien dit het geval is, zullen afwijkende verkeersregels bekend gemaakt worden op de baan en op deze pagina.

Als er teveel inschrijvingen zijn, kan het zijn dat de voorwedstrijden op een dag als time-trail worden gevaren. In dat geval gelden in beginsel de vaarregels van onderaan deze pagina.

normale omstandigheden (gebruik van banen 1 t/m 6)

De Bosbaan beschikt, inclusief de oproeibaan, over 8 roeibanen. Wedstrijden worden gestart in de banen 1 t/m 6.
Trainen
Het trainen gedurende de wedstrijden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in de middagpauze te trainen.
Oproeien
Oproeien dient te geschieden in baan 0. Dit is de baan aan de zijde van de finishtoren. Ploegen dienen ruim (250 meter) voor een aankomende wedstrijd te laten lopen. Het is verboden om tijdens het in- of uitroeien mee te varen met een wedstrijd.
Warmroeien 
Warmroeien is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de daarvoor aangewezen banen 6 en 7. Warmroeien in de banen 1 tot en met 5 is te allen tijde verboden.
Uitroeien 
Bij uitroeien dient men voor de 1500 meter rond te maken en uit te roeien in de daarvoor aangewezen banen 6 en 7.
Overtredingen 
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.

STANDAARD VAARREGELS TIME-TRIALS 

 

Bij de time-trials zal een start-interval van 25 seconden aangehouden worden tussen de individuele ploegen. Ploegen zullen weggestart worden in baan 5. Ploegen zullen aangeroepen worden vanaf de starttoren door de voorstart waarna een ploeg in vliegende start door de 100m zal gaan. Bij doorkomst van de 100m zal een startssignaal gegeven worden middels een geluids- en visueel signaal (vlag).

Tijdens de time-trial zullen banen 4 en lager als voordeelbaan bestempeld zijn. Hierin mag een ploeg zich dus niet begeven. Indien dit toch gebeurd zal deze door een Kamprechter aangeroepen worden baan 4 te verlaten.

De kamprechters zullen langs de baan op elke 400m in een boot in baan 3 liggen om zo te constateren of er zich onregelmatigheden voordoen tijdens de race. De kamprechter hanteert hierin onder andere art. 53 van het RvR.

Ploegen worden hierbij nogmaals opgeroepen (conform art. 53.5) om ruimschoots voordat er mogelijke hinder verzaakt wordt ten nadele van de snellere ploeg uit te wijken. Het uitwijken dient naar baan 6 en eventueel baan 7 te gebeuren.

Mocht een ploeg omslaan tijdens de race, zal deze door een motorboot zo snel mogelijk uit de wedstrijdbaan verwijderd worden. De roei(st)er zal zo snel mogelijk naar de vlotten worden gebracht, de boot zal aan de kant neergelegd worden en op een later moment naar de vlotten gebracht worden.

Trainen
Het trainen gedurende de wedstrijden is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in de middagpauze te trainen.

Oproeien
Oproeien dient te geschieden in baan 0. Dit is de baan aan de kant van de finishtoren.

Warmroeien
Warmroeien is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de daarvoor aangewezen banen 0 en 2. Warmroeien in de andere banen is te allen tijde verboden.

Uitroeien 
Bij uitroeien dient men voor de 1500 meter rond te maken en uit te roeien in de daarvoor aangewezen baan 2.

Overtredingen 
Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden.