Het tijdschema staat online op time team en is hier te vinden. Wijzigingen in het tijdschema zijn alleen mogelijk indien de wedstrijdleiding geen bezwaar heeft en alle ingeschreven verenigingen akkoord gaan met een verplaatsing. Verzoeken tot verplaatsing kunnen uiterlijk tot en met donderdag 18.00 uur worden aangemeld bij de wedstrijdleiding.