Code geel: De wind is aanwezig vanochtend maar staat goed op de baan dus er zullen tijdens het eerste blok geen fairness maatregelen zijn. We houden de draaiing van de wind goed in de gaten en monitoren de baan of die eerlijk blijft voor de middag.